Akademia – ‘n Leefstylkeuse

TNP0814_web8

Hoeveel universiteite laat jou toe om voltyds te werk, terwyl jy studeer, en dit boonop nog in Afrikaans? Waar kry jy die geleentheid om bekostigbaar jou geakkrediteerde graad, diploma of hoër sertifikaat nauurs en ook naby aan jou huis te studeer?

As jou antwoord teen hierdie tyd nog nie Akademia is nie – het jy nog net nie van hulle gehoor nie!

Akademia is die leefstylkeuse wat jy maak om jouself relevant vir die werksmark te bekwaam, en te behou, terwyl jy werk! Met studiesentrums in die Helderberg asook Bellville, bied Akademia aan jou die geleentheid om jouself op gelyke voet met enige ander universiteitstudent landswyd te plaas, sonder dat jy jou werk hoef te bedank of jou leefstyl hoef in te boet.

Akademia maak voorts ook gebruik van die nuutste videokonferensietegnologie om hulle nauurse kontaksessies vanuit Centurion na hulle sewe sentrums in Gauteng en die twee in die Wes-Kaap te fasiliteer. Studente kry dus die geleentheid om in Afrikaans en in hul omgewing, ʼn geakkrediteerde universiteitsgraad, diploma of hoër sertifikaat te verwerf. Hierdie interaktiewe klaskontaksessies gee aan dosente en studente oor die hele land heen die geleentheid om met mekaar te gesels en klasbesprekings te hê, asook toegang tot hulle e-ondersteuningstelsel waar jy alles kan doen deur die gebruik van ʼn tabletrekenaar wat by jou studiekoste ingesluit is .

Die 2014-aanbod bestaan tans uit die aanbieding van die eerste ten volle Afrikaanse BCom-graad (ondernemingsbestuur) wat deur ’n private instansie aangebied word, twee driejaardiplomas, een in kleinsakebestuur en entrepreneurskap en die ander in bemarking, en twee hoër sertifikate, naamlik in rekeningkunde en in kantooradministrasie. Teen September elke jaar word nuwe kwalifikasies, soos deur die Raad op Hoër Onderwys goedgekeur is, bekend gestel.

Akademia is ook aktief besig in die sakewêreld. Seminare, soos byvoorbeeld dié oor entrepreneurskap wat op 12 Maart in Bellville plaasvind, bied aan seminaargangers die geleentheid om interaktief met verskeie hoëprofielsprekers te verkeer. Daarbenewens is die jaarlikse sakeplankompetisie ʼn hoogtepunt op die kalender met die groot pryse, opleidingsgeleethede en blootstelling vir opkomende en bestaande entrepreneurs wat dit bied.

As jy dus ernstig is om jouself te verbeter, of as jy meer inligting oor Akademia se seminare en kompetisies verlang, besoek gerus ons webblad op www.akademia.ac.za of kontak ons per e-pos by .